Ürün Garanti Kapsamı

1.Sera üzerine plastik örtü sabahın erken saatlerinde (10.00’dan önce) ve rüzgarsız günlerde çekilmelidir.İlkbahar, sonbahar ve yaz  gibi kış şartlarına göre daha ılık mevsimlerde plastik örtünün çekilmesi durumunda kışın soğuk günlerdeki aşırı gerilmenin plastiği patlatabileceği oluk kenarlarında alın bağlantılarında , üst boru ile temas noktalarında aşırı gerilmeye bağlı olarak sera örtüsünde kopmalar, kesilmeler yırtılmalar olabileceği göz önüne alınarak uygun boşluk bırakılmalı ,böyle bir hasarın ürün kalitesi ile değil sera örtüsünün çekiliş işçiliğindeki hata ile ilgili olduğu bilinerek garanti kapsamı dışında böylesine bir hasar ile karşılaşmamak için, sera örtüsünün çekim işçiliğinde gereken hassasiyet ve özen gösterilmelidir.

 

2.Rüzgarın sera yüzeyinde ortaya çıkardığı emme kuvvetlerine karşı plastiğin üstüne kuşaklar konmalıdır.

 

3.Seralar yay aralıklarının  çok geniş tutulmamasına dikkat edilmelidir.

 

4.Plastiğin (sera örtüsü ,çileklik,ısı perdesi vs.)çekilmesi esnasında enine ve boyuna sün dürülmesi ,uzatılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.böyle bir uygulama sera örtüsünü deforme edeceğinden garanti kapsamı dışına çıkarılır.

 

5.Sera Örtüsünün rüzgarda dalgalanmasını ve konstrüksiyona sürtünmesini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. (Sürtünme ve rüzgar ile  örtünün konstrüksiyona çarpması ile oluşan hasarların  sera örtüsünün kullanım ömrünü kısalttığı ve böyle bir durumun ürünü garanti kapsamı dışına çıkardığı  bilinmelidir.)

 

6. Sera örtüsünün mümkün olduğu kadar güneş radyasyonu sonucu ısınmış metal malzeme ile az temas etmesi için malzemenin açık renklerde (tercihen beyaz) boyanması ve plastik ile temas yüzeylerin pürüzsüz olması sağlanmalıdır.

 

7.Sera örtüsünün üzerine çekildiği pürüzlü,paslı,ahşap veya budak gibi fiziki yada kimyasal deformasyon sebebi olabilecek materyallerin sera örtüsüne verebileceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.

 

8.Seraların ısıtılmasında kullanılan ısıtma araçlarının plastiği yakın olamaması ve sıcağı naylona direkt vurmamasına dikkat edilmelidir.

 

9.Sera örtüsünün çıta ile sabitlenmesinde çivi ve tel kullanımında plastiğe en az zarar verecek şekilde tedbirler alınmalı,bir müddet sonra tel veya ağaç çıtanın çürüyebileceği göz önüne alınarak tel ve çıtalar gerektiği zaman yenilenmelidir.(Paslanmış tel ve çiviler örtüye fiziki deformasyonun yanında kimyasal zarar da verir.)

 

10.Naylonların tutturulmasında klips kullanılıyor ise klipslerin montajı anında plastiğin zedelenmemesi için klipslerin altına çift katlı plastik yerleştirilmelidir.

 

11.Nikel katkılı (yeşil plastik) hurdalar yakılmamalıdır,aksi takdirde duman ve külü insan sağlığı açısından zararlıdır.

 

12.Sera içerisinde sülfürlü(kükürtlü) ilaçların kullanılmasının plastiğin kullanım ömrünü kısalttığı bilinmeli ve uygulamada buna dikkat edilmelidir.Bu kimyasalların bir veya bir kaçının sera örtüsünde tespit edilmesi durumunda UV katkısı kimyasalı üreten şirketler herhangi bir kullanım süresi garantisi vermemektedir.Dolayısı ile ürün ve bu benzeri kimyasalların kullanımı sonucu hasar görmüş ise garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

 

13.a-) Sera örtülerine kullanım şartlarına uyulduğu takdirde şu an itibariyle verilebilen en uzun garanti süresi 36 aydır.(36 aylık ürün grubu için)

    b-) UV katkısı kullanılan ürünlerde 100 mikron tek kat kalınlık için garanti süresi 12 aydır.(12 aylık ürün grubu)

    c-) UV katkısı kullanılmayan ürünlerde 200 mikron tek kat kalınlık için garanti süresi 4 aydır.

    d-) Karpuzluk, ısı perdesi gibi 50 mikron(tek kat) ve daha altında kalınlığa sahip ürünler için UV katkısı kullanılsa bile herhangi bir süre garantisi yoktur.(Açık alanda ,sera içerisindeki,toprak üzerinde, tel üzerinde,yaz veya kış aylarında kullanıma 20 ila 50 mikron arasında değişen kalınlığa göre 20 gün ila 120 gün arasında kullanılması beklenebilir.)

    e-) Antifog(AF) katkılı ürünlerimizde Antifog katkısının özelliklerinin ( faydalı ömrünün) kullanım, ortam ve iklim şartlarına bağlı olarak 12 -18 ay civarında olduğu bilinmelidir.

    f-) Antimist ( sis  azaltıcı) katkının faydalı ömrü ürünün kullanım ortam ve iklim şartlarına bağlı olarak 3-8 ay civarındadır.

 

14.Plastik sera örtülerinin verimli kullanımlarının ve dayanma süresinin arttırılmasında şüphesiz ürün kalitesi yanında kullanım şartlarının iyi ve tekniğe uygun bir şekilde yapılaması, sera konstrüksiyonunun malzemesi ve işçiliği de çok önemlidir.

 

ÖNEMLİ NOT:Sera örtüsünün sera üzerine çekilmesinde iç tarafın dışa gelmemesine ÇOK DİKKAT edilmelidir.Aksi Takdirde Anti Fog, Anti Mist gibi katkıların  etkisinde yetersizlik oluşur.( Sera Örtüsünün hatalı, iç ve dış yüzeyin yönüne uygun çekilmemesi garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

 

Ürünlerimiz yukarıda belirtilen kurulum ve kullanım talimatları çerçevesinde kullanıldığı takdirde üretimden doğan hatalar için kalan süre oranında garantilidir.

 

Her türlü dilek,temenni, ve sorularınız için firmamız hizmetinizde olup, aşağıda ki adres, telefon ve fax ile müracat edilmesi rica olunur.

 

Translate >>